Press ESC to close

Tạo hệ thống comment đơn giản với Livewire Comment

Hệ thống comment nói chung là một ứng dụng tương đối là dể viết nhưng mà nói tốn thời gian thì cũng không phải là không tốn. Trong quá trình thực hiện các dự án của mình theo yêu cầu của khách hàng thì hệ thống comment của mình ngày cành nhiều chức năng hơn và mình đã tổng hợp tất cả vào package Livewire comment này:

Link: https://github.com/vigstudio/livewire-comments

Demo: https://vgcomment.nghiane.com/

Các chức năng chính của hệ thống Livewire Comment:

- Comment, thêm sửa xóa, phần quyền.

- Upload đính kèm file

- Cắt dán hình ảnh trong clipboard

- Hệ thống admin quản lý comment

- Reaction comment

- Chống spam

- Sử dụng API kiểm tra ảnh tải lên NSWF

Cơ bản hoàn chỉnh chức năng cho một hệ thống comment :D