AI đang cướp việc làm của bạn ?

post-title

Có thật sự AI đàn cướp công việc của bạn

Cuộc chiến AI dần trở nên khốc liệt khi các ông lớn tranh nhau miếng bánh này.

Rõ ràng Open AI đang đi đầu và là chatGPT đang là sản phẩm tốt nhất trên thị trường.

Google ra mắt Gemini AI mô hình hoàn toàn mới nhưng với những gì đã quảng cáo thì hoàn toàn thất vọng khi đưa ra hoàng loạt câu trả lời sai và không đưa ra được chi tiết thông tin người dùng cần.

Tiếp theo Open AI vừa ra mắt một model hoàn toàn mới là Sora tiếp tục gây sốt toàn thế giới khi có thể tạo ra video dưới 1 phút. Cực kỳ chi tiết và chân thực. 

Cuộc chiến AI ngày một khốc liệt đó là trên chiến trường của các ông lớn ngành công nghệ. Còn bản thân chúng ta thay vì việc sợ AI thay thế công việc của mình thì tận dụng nó trong chính công việc thì đó mới là việc khôn ngoan.

IMG_1485

AI không cướp công việc của ai cả. Nó sinh ra là để hỗ trợ con người. Nó đang sinh ra thêm rất nhiều công việc mới mà chưa từng có trong quá khứ.

Thay đổi tư duy và phát triển, công việc của bạn không biến mất, nó chỉ đang biến đổi. Hãy giải phóng bạn khỏi bể khổ của công việc và tư duy lối mòn cũ. 

Tags:

icon Subscribe

to Our Newsletter