Press ESC to close

Vime thư viện HTML5 Player vừa đẹp mà vừa ngon

Gòi nói chung cái này tui thấy cái thư viện náy nó hay nè, nó dể xài nè nên giới thiệu choa anh em coi chơi.

Ai có nhu cầu nhúng Player vào web thì coi thử nhoa.

Vime.js hỗ trợ anh em Youtube, Vimeo, Dailymotion, HTML5, v.v.

Trang chủ của nó đây: https://vimejs.com/

html5 player vime
Về cơ bản hướng dẫn trên trang chủ rất chi tiết nên không còn gì phải nói thêm.

Anh em thích thì like mà không thích thì commet chơi nha