Mình đã tìm thấy lỗ hổng để xoá kết quả bài thi trên MyA***a

Nói chung 1 ngày đẹp trời thì bên chi đoàn mình tham gia có một cái bài thi online trên một trang tạo các bài thi trực tuyến là MyA***a