Laravel domPDF cách tùy biến Font chữ bất chấp mọi thể loại

Khi làm dự án các bạn sẽ gặp phải các yêu cầu là phải xuất ra PDF với các loại thiết kế và yêu cầu font chữ nghiệt ngã. Nhưng mà cái Laravel domPDF chưa bao giờ có 1 cái hướng dẩn chuẩn chỉ về cách để làm sao thêm font vào. Ok hôm nay sau hàng tá thời gian bị híp thì hôm nay để anh em nào nghiệt ngã vô tình vấp phải thì đọc coi chơi.