Editor's picked

Laravel tính số ngày làm việc khi có ngày bắt đầu và số ngày phải hoàn thành

Không biết có ai phải làm một số các dự án liên quan đến cách tích số ngày thực hiện hợp đồng, số ngày thực hiện công việc bla bla các kiểu nhưng mà cho ngày bắt đầu và bỏ qua ngày thứ 7 và chủ nhật để tính ra ngày deadline cuối cùng phải trả kết quả không nhỉ.
Laravel tính số ngày làm việc khi có ngày bắt đầu và số ngày phải hoàn thành

@ OUR GALLERIES

icon Subscribe

to Our Newsletter