Editor's picked

Hướng dẫn gửi thông báo lỗi đến Slack ở Botble CMS

Mình thấy ở Botble CMS có phần gửi thông báo lỗi đến Email và Slack. Phần email thì đã có phần cài đặt thì dể rồi. Còn phần Slack thì lại không thấy hướng dẫn gì luôn mà không thấy trong cài đặt luôn thôi thì viết hướng dẫn sương sương chơi. Anh em nào biết rồi thì thôi nhỉ :D
Hướng dẫn gửi thông báo lỗi đến Slack ở Botble CMS

@ OUR GALLERIES

icon Subscribe

to Our Newsletter